mecenas1

Rewitalizacja

Zapraszamy na wirtualny spacer
po Dolinie Miłości!
Zobacz wirtualną wycieczkę!

Rewitalizacja, czyli działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów.

Po II wojnie światowej Dolina Miłości popadała w zapomnienie i dewastację. Zarosły aleje, wyschły stawy i strumienie, zabudowania nie użytkowane popadły w ruinę. Prowadzona gospodarka leśna, wycinki i uprawy, zniekształciły układ zieleni. Skradziono rzeźby, a elementy małej architektury zdewastowano. Po wszystkim pozostały jednak wyraźne ślady, dzięki którym parkowi można przywrócić dawne piękno.

Organizator projektu: stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA, organizacja pożytku publicznego (KRS 0000200941), z siedzibą w Szczecinie. Działamy od 1993 r. Nasze projekty koncentrują się wokół czynnej ochrony przyrody oraz monitoringu instytucji zarządzających środowiskiem. Znaczącą grupę projektów stanowią te, dotyczące Morza Bałtyckiego. Projekty najczęściej mają zasięg regionalny lub ogólnopolski.

Wszelkie informacje na nasz temat, łącznie z raportami finansowymi, merytorycznymi i biegłych rewidentów znajdują się na naszej stronie internetowej www.gajanet.pl

Pełny tytuł projektu: „Rozbudowa  infrastruktury  i rozwój Europejskiego Parku Hugenotów
w Schwedt nad Odrą i parku naturalistycznego Dolina Miłości w Zatoni Dolnej jako transgraniczne centrum turystyki”, nr projektu: INT-09-0007.


Partner projektu:
Gmina Schwedt, Niemcy.
Gmina Schwedt rewitalizuje w ramach projektu park miejski  w Schwedt. Konieczność współpracy polsko-niemieckiej determinuje program UE Interreg IV, z którego finansujemy rewitalizację.

Finansowanie:
Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 2  849 353,45€ z czego na Dolinę Miłości zostanie przeznaczone 1 097 251,00 €.
- Program Operacyjny UE Współpraca Zagraniczna (Interreg IV) –  dotacja refundowana 85%.
- Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie -  10%.
- środki własne – 5%.

Inwestycja ma charakter niekomercyjny.

Cele: inwestycja prowadzona jest na rzecz społeczności lokalnej. Ma zachować dziedzictwo kulturalne i przyrodnicze Pomorza Zachodniego oraz wspierać aktywność społeczną i gospodarczą w regionie.

Położenie parku Dolina Miłości: park położony jest w województwie zachodniopomorskim, w gminie Chojna, w sąsiedztwie wsi Zatoń Dolna i Krajnik Górny.

Park jest częścią Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. Położony jest na najwyższych w regionie wzgórzach morenowych, skąd rozciąga się niezwykły widok na rozlewiska Odry.

Powierzchnia parku: 80 ha.

Co robimy:
- Odtwarzamy pierwotny system dróg (aleje parkowe z kruszywa z podbudową i bez podbudowy, ścieżki leśne  – zabezpieczenie drzew tworzących aleje lipowe) na długości około 13,851 km wraz z  drogami dojazdowymi. Oznakujemy drogi.  Ustawimy znaki i tablice informacyjne.

- Odtwarzamy  system stawów „Adam i Ewa” wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenów wokół: wykonanie ścieżek, różane pergole, ozdobne nasadzenia, ławeczki. Wykonane i ustawione w historycznych miejscach zostaną repliki rzeźb Adama i Ewy.

- Odbudowujemy Diabelski  Most i odtwarzamy ważne punkty widokowe w parku: Wzgórze  Pamięci, Wzgórze Parasola, Wzgórze Uciech.

- Odbudowujemy drewniany Domek Leśniczego. Po zakończeniu inwestycji będzie to „Turystyczny Dom Edukacji”.

- Tworzymy kreatywny plac zabaw dla dzieci oraz plac rekreacji.

- Zakładamy biotop murawy kserotermicznej na powierzchni około 10.000 m2.

- Powstanie 30 ławek, altany z ławkami, przegrody, drewniane parasole, 6 przenośnych toalet, 20 pojemników na odpady).

- Budujemy trzy parkingi.

- Porządkujemy zieleń na całym obszarze parku: wykonujemy wycinki drzew i krzewów.

Prace w parku wykonuje specjalistyczna firma wyłoniona w przetargu.

Zaplanowanych jest szereg działań marketingowych, w tym wydawnictwa, podróże studyjne dla dziennikarzy, imprezy dla obywateli.

Powstaną: 2 rodzaje folderów w łącznym nakładzie 6 000 egz., ulotka, mapy. Wydawnictwa będą posiadały charakter dwujęzyczny.

Czas trwania projektu: przygotowanie i zatwierdzenie dokumentacji dla inwestycji trwało 3 lata (2007-2010). Rewitalizacja rozpoczęła się na początku 2010 r., i potrwa do końca 2011 r.

Rewiatlizację Doliny Miłości wykonano w ramach projektu pn.
Rozwój "Europejskiego Parku Hugenotów" w Schwedt nad Odrą i rewitalizacja parku przyrody "Dolina Miłości" w Zatoni Dolnej jako transgranicznych centrów kultury i wypoczynku.

Partnerzy

lb1 lb2 lb3

Sponsorzy

lb4 lb5
XNie pokazuj tego powiadomieniaWażne: Użytkowanie strony internetowej oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.